Toborrows ordlista

Här följer en lista med de vanligaste lånerelaterade ord som du kan stöta på när du ska ansöka om lån eller låna ut pengar.

 

Almi företagslån

Almi erbjuder marknadskompletterande lån såsom exportlån, företagslån, innovations och mikrolån. Vissa lån kräver medfinansiering.

Amortering

Amortering är återbetalning eller avbetalning på en skuld och finns i olika former som rak amortering, annuitet och amorteringsfritt.

Annuitetslån

Ett annuitetslån är ett lån där låntagaren betalat tillbaka samma summa varje månad, ett fast belopp där räntan och amorteringen är sammanräknad.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning innebär att du har en skuld som inte har betalts i tid. En myndighet eller domstol har då fastställt en betalningsförsummelse som registrerats i kreditupplysningsföretagens register.

Borgenär

Om du lånar ut pengar, antingen som fysisk eller juridisk person, anses du vara en borgenär och är inte samma sak som en borgensman.

Borgensman

Att skriva upp sig om borgensman innebär att du går i borgen för en låntagare som av olika anledningar själv inte anses kunna stå för lånet, exempelvis om den personen inte har tillräckligt med säkerhet för lånet.

Effektiv ränta

Den effektiva räntan är den totala kostnaden av ett lån, inräknat ränta och avgifter, dvs. det faktiska pris som betalas för ett lån räknat på ett år.

Företagsfinansiering

Det finns många alternativ att finansiera ett företag. Här får du lära dig mer om peer-to-peer-lån, riskkapital, folkfinansiering och mikrofinanslån.

Företagshypotek

Om du som näringsidkare behöver låna pengar till din verksamhet behöver du oftast lämna säkerhet för lånet. Företagshypotek, tidigare kallat företagsinteckning, är en typ av säkerhet som många företag lämnar när de ansöker om företagslån.

Inkassokrav

Om du har skulder som du inte betalar i tid kan den som ska ha pengarna skicka vidare skulden till ett inkassoföretag som då skickar ett inkassokrav till dig för att driva in pengarna som du är skyldig.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag, en verksamhet eller en organisation som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Lån för alla branscher

Utmaningarna för en företagare ser olika ut, beroende på vilken bransch man kommer ifrån. Anledningarna till att söka finansiering varierar därmed också med bransch, och det är därför ofta viktigt att hitta en finansieringslösning som är anpassad för den bransch företaget är verksamt inom.

Lån med säkerhet

Genom att ta ett lån med säkerhet lämnar du något som garanti när du lånar pengar. Som säkerhet räknas exempelvis en fastighet eller att gå i borgen.

Låneförmedlare

En låneförmedlare samarbetar med flera banker och kan ge dig flera låneförslag med en enda låneansökan.

Moderbolagsborgen

När ett koncernbolag startat ett dotterbolag kan det dotterbolaget vara i behov av kapital från utomstående långivare. Moderbolaget kan då gå i borgen för dotterbolaget som säkerhet för lånet.

Peer-to-peer-lån

Ett peer-to-peer-lån är ett lån som ges från en individ till en annan och är menade att vara ett alternativ för personer som av olika anledningar inte kan ta ett traditionellt lån från banker.

Personlig borgen

Genom att gå i personlig borgen för en annan person eller företag som ansöker om ett lån blir man personligt betalningsansvarig för det lånet ifall personen eller företaget inte kan betala tillbaka pengarna.

Rak amortering

Rak amortering är den vanligaste formen av amortering och används oftast alltid vid bostadslån. Du betalar samma amorteringsbelopp vid varje betalningstillfälle.

Ränta på företagslån

Den ränta du ska betala på ditt företagslån kan variera kraftigt beroende på företagets ekonomiska situation. Om företaget har hög lönsamhet eller om du kan lämna säkerhet för företagslånet så får du i regel en lägre ränta.