Företagslån, riskkapital och affärsutveckling för företag som vill växa

Almi har statens uppdrag att erbjuda stöd till svenska företag. Från rådgivning, mentorskap och kurser till finansiering. Genom lån eller på andra vägar, till exempel genom att mäkla kontakter med riskkapital.

Det vanligaste stöd Almi erbjuder är i form av lån. Till skillnad från banker kräver inte Almi några fasta säkerheter för lånet, utan de gör istället en bedömning av företaget och den planerade verksamheten. De satsar således på de människor och de företag som de tror kan lyckas.

Läs mer om de olika lån Almi erbjuder nedan.

Företagslån

Almis företagslån är en motsvarighet till topplån vid bostadsfinansiering. Det ska utgöra ett komplement i den totala finansieringslösningen, tillsammans med banker och andra finansiärer.

Exportlån

Vill du satsa på en internationell marknad? Almis Exportlån riktar sig till företag med exportsatsningar och passar för både små och medelstora företag inom alla branscher. Exportlånet kräver medfinansieras och garanteras av Exportkreditnämnden, EKN.

Innovationslån

Almis innovationslån är avsett för innovationsprojekt i tidiga skeden. Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar. Lånet kräver medfinansiärer.

Mikrolån

Mikrolånet passar bolag med mindre kapitalbehov. Till skillnad från företagslånet behövs här ingen medfinansiär. Mikrolånet kan beviljas på upp till 200 000 kronor.

Samfinansiering

Många av Almis låneprodukter kräver medfinansiering. Det innebär att Almi står för en del av lånebeloppet, och resterande del får finansieras av till exempel en bank eller annan finansiär. Toborrow kompletterar alla Almis lån. Läs mer här.

Vill du bli uppringd av din personliga rådgivare?