Amortering är återbetalning eller avbetalning på en skuld och finns i olika former som rak amortering, annuitet och amorteringsfritt. Amortering är det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. När du amorterar minskar ditt lån och även dina räntekostnader, eftersom räntekostnaderna baseras på hur stort lån du har och vilken löptid du valt. Amorteringen för företagslån är inte en kostnad utan en återbetalning. 

 

Ett företagslån ska återbetalas under den lånetiden som du tillsammans med oss fastställer. I avtalet för företagslånet finns även en amorteringsplan som beskriver hur och när företagslånet ska betalas tillbaka. Avtalet reglerar även vilken ränta du ska betala och vilka säkerheter som måste finnas för företagslånet. 

 

Rak amortering.  

Den vanligaste formen för amortering är rak amorteringRak amortering innebär att du varje månad – eller kvartalsvis amorterar samma summa per betalningstillfälle. Räntan blir lägre för varje betalningstillfälle eftersom den totala lånesumman sjunker, därför blir den totala summan du betalar till banken inte densamma varje gång. 

Räntekostnaden blir succesivt lägre för varje betalningstillfälle och eftersom amorteringsbeloppet är konstant kommer den totala summan du betalar varje månad att bli lägre för varje betalningstillfälle. 

 

Annuitetslån 

Ett annuitetslån är ett lån där låntagaren betalat tillbaka samma summa varje månad, ett fast belopp där räntan och amorteringen är sammanräknad. Annuitet innebär långivaren, gör en uträkning för ditt lån – ett annuitetsbelopp som innebär att du betalar samma summa vid varje betalningstillfälle. Räntekostnaden är högre i början men sjunker i takt med att amorteringsbeloppet ökar.

Vill du bli uppringd av din personliga rådgivare?