En juridisk person är ett företag, en verksamhet eller en organisation som kan anskaffa rättigheter och ha skyldigheter, precis som en fysisk person. Den juridiska personen kan bland annat ingå avtal, ha skulder, ha anställd personal och personen kan även bli stämd i domstol.

Företagsformer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är juridiska personer. Däremot är enskild firma eller enskild näringsidkare inte en juridisk person. Detta då ägaren och forman är samma person. 

Enkelt sagt är en juridisk person ett företag eller förening (med organisationsnummer ) alltså motsatsen till fysisk person med (privatperson med personnummer).

Vill du bli uppringd av din personliga rådgivare?